Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

O firmie

pablo

FirmaPablo

 

Firma PABLO działa na rynku producentów maszyn pakujących od 1995 roku. Siedziba firmy mieści się w Podzamczu k/Kielc. Działalność firmy obejmuje takie sektory jak:

Przedmiotem działalności firmy jest produkcja maszyn tj.

umożliwiających pakowanie w folię termokurczliwą na skalę przemysłową produktów różnego typu. Od niedawna firma wykonuje również usługi z zakresu obróbki mechanicznej:

W naszej działalności produkcyjnej wykorzystujemy własne rozwiązania technologiczne. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowniczą i nowoczesnym zapleczem produkcyjnym, dlatego też jesteśmy w stanie realizować zlecenia w minimalnie krótkim czasie. Dostosowując się do potrzeb klienta, wykonujemy maszyny na specjalne zamówienie.

Nasza firma jest jednym jako jedna z nielicznych w Polsce, jest liderem wśród produkcji takich maszyn pakujących jak: owijarki palet, automatyczne linie pakujące, kartoniarki, zaklejarki kartonów, składarki i kartoniarki wrap – around, pakowarki półautomatyczne, czy linie paletyzujące. Doświadczenie, które zebraliśmy przez lata pozwala nam w dalszym ciągu rozszerzać nasze portfolio w oparciu o produkty, które mogą wspomagać procesy pakowania i paletyzacji tak aby satysfakcja klienta mogła być jednocześnie naszą wizytówką.

Wśród odbiorców firmy PABLO znajdują się zarówno rodzime przedsiębiorstwa branży m.in. spożywczej, chemicznej, kosmetycznej, jak również klienci z zagranicy – Rosji, Białorusi, Litwy, Uzbekistanu, Czech, Niemiec.

DYNAMICZNY ROZWÓJ BRANŻY OPAKOWANIOWEJ I LOGISTYKI Opakowania są nieodłącznym elementem życia człowieka i integralną częścią społeczeństwa. Bez odpowiedniego opakowania większość produktów nie może być przechowywana, transportowana i sprzedawana. Opakowania zajmują bardzo ważne miejsce w gospodarce każdego kraju. Rynek ten rozwija się niezwykle dynamicznie ze względu na udoskonalanie produkcji, rozwój nowoczesnych technologii oraz wciąż rosnące wymagania konsumentów. Rocznie w Polsce wytwarza się około 3,9 mln ton opakowań, a ich produkcja co roku zwiększa się o około 9 punktów procentowych . Sektor opakowań w Polsce wytwarza około 2% produktu krajowego brutto – analogicznie w krajach wysoko rozwiniętych wynosi on 2,5%. Systematycznie wzrasta zatem zużycie opakowań przypadających na jednego mieszkańca. O ile pod koniec lat 90- tych wskaźnik ten wynosił około 50kg/na osobę, o tyle w zeszłym roku osiągnął wielkość 130 kg/ na osobę . Aktualnie, zgodnie z danymi Polskiej Izby Opakowań (PIO), największy sektor pod względem rodzaju wytwarzanych opakowań stanowią produkty z tworzyw sztucznych – około 38%, z papieru i tektury około 26%, z metalu 24%, ze szkła 10%. Od końca zeszłego stulecia wzrasta wielkość krajowego eksportu opakowań. Obecnie wynosi on ponad 1,2 mld euro . Najwięcej tych produktów eksportujemy z tworzyw sztucznych, metalu, drewna oraz papieru i tektury. Pozytywne perspektywy na przyszłość, przy utrzymaniu się tempa rozwoju gospodarczego, wskazują na dobre lata dla sektora opakowań. Z analiz PIO wynika, że do 2010 roku wartość polskiego rynku opakowań wzrośnie do 5 – 7 mln zł. Nieodzownie z rynkiem opakowań związana jest jego funkcja logistyczna, ułatwiająca wytwarzanie i dystrybucję materiałów. Transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Branża ta z prawie 12% udziałem w PKB, zatrudnia 1,5 mln osób. Duże znaczenie dla jej rozwoju ma rosnąca międzynarodowa wymiana handlowa oraz tendencja do przenoszenia produkcji do krajów Europy Wschodniej, w celu poszukiwania tańszej siły roboczej. Z drugiej strony napływające z Unii Europejskiej fundusze stwarzają możliwość poprawy stanu infrastruktury drogowej, bez której nie będzie możliwy rozwój tej gałęzi przemysłu. Od jakiegoś czasu obserwujemy w Polsce wzrost zapotrzebowania na nowoczesne powierzchnie logistyczno – magazynowe, a analizy wskazują na ogromne perspektywy rozwoju tego sektora. W 2007 roku zasoby powierzchni magazynowych wyniosły blisko 4 mln m2. Jest to o 40% więcej niż rok wcześniej. Wyższy był również o 53% popyt w porównaniu z 2006 rokiem. O ile kilka lat temu nowoczesne powierzchnie magazynowe skoncentrowane były w okolicach stolicy, o tyle przewiduje się, że w kolejnych latach będą rozwijały się one także w mniejszych miastach m.in. w Lublinie i w Rzeszowie. Pomyślne prognozy rozwoju rynku przekładają się bezpośrednio na zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania logistyczne i opakowaniowe w Polsce. Obie te branże znalazły swe odzwierciedlenie w silnej reprezentacji podczas targów w Poznaniu. Od prawie dwudziestu lat Polska jest jednym z największych rynków opakowań w Europie. Przemysł opakowaniowy wyposażony jest w nowoczesne środki produkcji i wykorzystuje najnowsze technologie, na co mają wpływ m.in. przyznawane fundusze unijne. Dzięki temu polski rynek opakowań bardzo dynamicznie się rozwija. Ogólny tonaż produkowanych opakowań wzrósł z 1,3 mln ton w 1998 r. do 4,1 mln ton w 2010 roku, osiągając ponad trzystu procentową dynamiką wzrostu. Kolejne lata również charakteryzowały tendencje rozwojowe, co sprzyjało rozbudowie i unowocześnieniu potencjału produkcyjnego. Dzięki temu oferta zlokalizowanego w Polsce przemysłu opakowań jest w pełni konkurencyjną na rynkach zagranicznych. Aktualnie w Polsce na przemysł opakowań składa się ok. 7 tys. firm z tego 4,3 tys. liczących się na rynku. Wśród tej liczby ok. 2,3 tys. to producenci, ok. 1,2 tys. to firmy świadczące usługi opakowaniowe lub obsługujące przemysł opakowań oraz ok. 800 to firmy zajmujące się dystrybucją. W 2010 roku zużycie opakowań w Polsce per capita w ujęciu wartościowym wyniosło 157 euro. Aktualnie rynek opakowań w Polsce stanowi 1,3 % światowego rynku opakowań. Pomyślne prognozy rozwoju rynku przekładają się na zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania opakowaniowe i logistyczne w Polsce.